Om Forlov

af Terese M. O. Nielsen

Lysekronerne stråler om kap med de unge kvinders smil, og strygekvartetten overdøver kun med nød og næppe en summen af kvidrende stemmer. Der er debutantbal, og familierne præsenterer deres giftefærdige døtre.

…Som ikke vil giftes. Men det skal de. Når aftenen er omme, skal der være en forlovelse.

I spiller 6 kvinder fra 3 familier. Dels 2 mødre og 3 døtre, der med underhåndsaftaler og studehandler skal prøve at opnå den fremtid, I ønsker for jer selv og dem I holder af, altimens betingelserne ændres undervejs. Dels Enkegrevinden fra de mulige gommes familie, der for alt i verden vil beskytte sin families navn og rygte mod tvivlsomme forbindelser.

Genre: Semi-live, intrige, brætspilselementer
4-5 timer, 6 spillere + 1 spilleder